Od 23.- 26.10.2018 sa predstavila spoločnosť HACO na výstave EuroBLECH v Nemeckom Hannoveri na prezentácii so svojimi špičkovými výrobnými strojmi. Výstava mala veľký úspech. Išlo o prvé vystúpenie s našim novým zástupcom na nemeckom trhu spoločnoť VOLZ Werkzeugmaschinen GmbH, Witten.Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí nás počas výstavy navštívili a prejavili záujem o naše produkty!

VýstavaEuroBlech nás presvedčila o tom, že táto akcia je dôležitým vstupom do oboznámenia sa so spracovaním technológii plechu. Niektoré nezabudnuteľné momenty Vám priblížime na zachytených fotografiách:

  • dsc0021lightbox.png
  • dsc0034lightbox.jpg
  • dsc0042lightbox.png

Ask your question