Firemná kapustnica, dobrá nálada a vianočná atmosféra nás sprevádzali pri našom tradičnom ukončení roka, kde sme si spoločne v priateľskej a uvoľnenej atmosfére zrekapitulovali rok a popriali všetko dobré do toho nadchádzajúceho.

Aj touto cestou by sme sa chceli podakovať našim zamestnancom, obchodným partnerom celému kolektívu skupiny HACO Slovensko za spoluprácu v uplynulom roku 2018 a tešíme sa spoločne s Vami na nový rok 2019!

  • snmkaobrazovky20181221o100543.png
  • snmkaobrazovky20181221o100604.png
  • snmkaobrazovky20181221o105647.png

Ask your question