Prajem všetkým zamestnancom

pokojné sviatky prežité v kruhu svojich najbližších

a všetko dobré do nového roku veľa zdravia,

šťastia, osobných a pracovných úspechov.

Ján Bednár

generálny riaditeľ

hacopozdrav2.jpg

Ask your question