prajemevam.jpg

Prajem všetkým zamestnancom

pokojné sviatky prežité v kruhu svojich najbližších

a všetko dobré do nového roku veľa zdravia,

šťastia, osobných a pracovných úspechov.

Sladek Robert

generálny riaditeľ


Ask your question