Generálny riaditeľ Vladimír Boďa prijal dňa 23. októbra 2018 na svojej pravideľnej návšteve majiteľa spoločnosti HACO GROUP pána Kurta Havegeera (Belgicko).

Nasledovala prehliadka samotného podniku, ktorou účastníkov sprevádzal generálny riaditeľ p. Vladimír Boďa. Vysvetlil systém práce jednotlivých oddelení v podniku, odprezentoval zmodernizované, vynovené priestory fabriky a strojného parku.

Návšteva podniku Haco Group bola ukončená diskusiou na ktorej vedenie prerokovalo najbližší vývoj spoločnosti, plánované aktivity a investicície, ktoré chcú podniknúť v najbližšom období. Belgické vedenie vyjadrilo spokojnosť s vývojom a napredovaním dcérskej spoločnosti Haco Group Slovakia.

navsteva2.jpeg

Ask your question