Spustenie výroby až po jeho dokončenie trvalo necelý mesiac a je pre nás úspešným zavŕšením spoločného snaženia.  

V predchádzajúcom roku sme začali s postupnou rekonštrukciou a modernizáciou závodu, zároveň sme úspešne aplikovali nové technológie do celkového výrobného procesu. Výsledkom týchto všetkých faktorov je výroba najväčšieho stroja na spracovanie plechov v skupine HACO GROUP na Slovensku - hydraulických plneautomatizovaných nožníc HSLX 3032 pre nášho zákazníka spoločnosť RUTEKH,LLC.

Na výrobe sa intezívne podieľal celý náš tím a preto sa chceme aj touto cestou poďakovať každému nášmu zamestnancovi.

  • snmkaobrazovky20181126o85447.png
  • snmkaobrazovky20181126o91607.png

Ask your question