Paweł Janas
UL. GRABISZYŃSKA
281 53-234 WROCŁAW 
POLSKA

Phone: +48 600 429 321

Contact us!

Optymalne rozwiązanie do wycinania małych otworów o średnicy równej grubości materiału

Podczas cięcia małych konturów, tj. otworów, otworów szczelinowych, kwadratów i sześciokątów, można osiągnąć niesamowitą jakość cięcia:
  • Otwory o odchyleniach kątowych w zakresie od 2 do 4 zgodnie z normą DIN EN ISO 9013 
  • Dalsze zmniejszenie tolerancji prostopadłości w konturach wewnętrznych i zewnętrznych
  • Zredukowana różnica odchyleń kątowych na wszystkich bokach konturu zewnętrznego


Źródła plazmowe Kjellberg
Źródła plazmowe Kjellberg