Paweł Janas
UL. GRABISZYŃSKA
281 53-234 WROCŁAW 
POLSKA

Phone: +48 600 429 321

Contact us!

Hacobend 3D: najszybsze oprogramowanie offline do gięcia, jakie kiedykolwiek zobaczysz

Hacobend 3D to rozbudowany pakiet przygotowujący produkcję w trybie offline, który został opracowany w celu przygotowania i przetwórstwa produktów 3D dla pras krawędziowych. Pierwsza część, jaką wyprodukujesz już od początku będzie prawidłowa!
4 proste kroki:

Krok 1: Importuj rysunek produktu

Najpierw należy zaimportować rysunek produktu (3D szkielet DXF, DXF z grubością 3D, DXF 2D, IGES, ...) aby Robosoft mógł określić właściwości materiału.

Krok 2: Najlepsze ustawienie narzędzi

Następnie program zaproponuje najlepszą konfigurację narzędzi, pozostawiając możliwość dokonania ręcznych poprawek.

Krok 3: Optymalna sekwencja gięcia

Robosoft w pełni automatycznie wyszuka optymalną sekwencję gięcia produktu (kilka minut lub nawet sekund w przypadku prostych produktów).

Krok 4: Natychmiastowa produkcja

Po znalezieniu optymalnej sekwencji gięcia, program robota jest gotowy do symulacji i zatwierdzenia do natychmiastowej produkcji.

Główne funkcje:
 • Wizualizacja 3D detalu
 • Wyświetlenie statusu postępui
 • Automatyczny import produktu
 • Tworzenie programu dla prasy krawędziowej
 • Tworzenie DXF i ISO dla wykrawarki/laseru/plazmy
 • Tryb Autorun
Moduły Hacobend 3D:
Moduł Importer

Importuje rysunek produktu z różnych formatów: 3D szkielet DXF, DXF z grubością 3D, 2D DXF, IGES, ...

 • 3d-1-6.jpg
Moduł rozłożenia

Rozłożyć produkt na arkuszu do obliczeń długości po rozciągnięciu i ewentualnie wysłać go do wykrawarki, nożyc lub lasera.

 • unfold module
 • unfold module
 • unfold module
Moduł ToolsPlacing
 • Oprogramowanie automatycznie proponuje rodzaje narzędzi w zależności od wykrytych właściwości produktu. Nadal możliwa jest ręczna regulacja (typ narzędzia, długość, położenie).
 • Rozmieść narzędzia górne, dolne, narzędzia do zaginania.
 • Zaktualizuj standardową listę narzędzi, importując nowe narzędzia, narzędzia specjalne i narzędzia niestandardowe.
 • Inne funkcje: Obróć narzędzia, Dodaj/usuń narzędzia, Biblioteki narzędzi graficznych, Różnego rodzaje narzędzi w jednej konfiguracji (taka sama wysokość!), Nakładanie się narzędzi, Narzędzia zapasowe, Nieograniczona liczba narzędzi, Biblioteka dostępnych sekcji narzędzi
 • ToolsPlacing module
Moduł BendSequence
 • Program automatycznie wyszukuje wszystkie możliwe sekwencje gięcia, według właściwości produktu, konfiguracji urządzenia, konfiguracji narzędzi i wielu innych preferencji.
 • Zintegrowane wykrywanie kolizji w czasie rzeczywistym gwarantuje, że udany rezultat w oprogramowaniu doprowadzi do pomyślnego rezultatu na hali.
 • Ręczna regulacja automatycznie wygenerowanej sekwencji jest nadal możliwa, jak również w pełni ręczne określenie sekwencji gięcia.
 • Wszystko to jest wspierane przez szczegółową symulację 3D wirtualnej prasy krawędziowej oraz produktu.
 • Inne funkcje: Zapisz sekwencję gięcia, Zmień kolejność gięcia, Pokaż wybrane sekwencje gięcia, Przewiń kroki zgięcia, Zoom i obracanie wizualizacji 3D, Pokaż maszynę i narzędzia w trybie on/off, Obsługa wspólnych zgięć, Obsługa klap wewnętrznych, Obsługa otworów w detalach
 • bending sequence module
Moduł zderzaka tylnego
 • Program automatycznie generuje pozycje zderzaka tylnego oraz palców zgodnie z różnymi regulowanymi parametrami. Ręczna regulacja pozostaje możliwa (pozycje bezwzględne).
 • Wycofanie (wszystkie kierunki) jest również obliczane automatycznie na każdym etapie programu gięcia.
 • Inne funkcje: Ułożenie na predefiniowanych pozycjach, Możliwość korzystania z jednego palca, Importuj dowolny rodzaj palca niestandardowego, Przejrzystość maszyny dla lepszej orientacji, Możliwość wprowadzania informacji w postaci tekstu lub bitmapy (zdjęcia) na danym etapie (pojawiają się one przed etapem podczas produkcji), Tworzenie bitmapy kroków gięcia (wsparcie wizualne dla operatora)
 • backgauge module
Moduł testu bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Bezpieczeństwo produkcji jest sprawdzane przy użyciu testu bezpieczeństwa, a w przypadku potencjalnie niebezpiecznych sytuacji podczas procesu gięcia generowane są ostrzeżenia. W ten sposób można zwiększyć poziom bezpieczeństwa operatora.
 • Inne funkcje: Obliczanie i wyświetlanie prędkości deformacji produktu podczas zginania, Wyświetlanie długości produktu z przodu maszyny na danym etapie, Kontrola odległość do następnego narzędzia, Ogólne porady dotyczące bezpieczeństwa w trakcie produkcji, Test wizualny w czasie rzeczywistym, Możliwość wprowadzenia informacji w postaci tekstu lub bitmapy na danym etapie (pojawiają się one przed etapem podczas produkcji)
 • security test module
Moduł opcjonalny: Zrobotyzowana giętarka do gięcia automatycznego

Moduł ten może być aktywowany, gdy system zginania jest wyposażony w ramię robota. Robot ten następnie manipuluje produktem między cyklami gięcia, tak jakby robił to operator.

Tworzenie programu robota jest oparte na sekwencji gięcia produktu i otrzymany program steruje robotem, jak również prasą. W ten sposób wygenerowany program może zostać niezwłocznie wykonany przez robota, bez dodatkowej kalibracji lub uczenia.

Moduł "budowy jednostki" do symulacji może być wykorzystany do stworzenia najbardziej odpowiedniej konfiguracji dla robota w rzeczywistości wirtualnej:

 • Za pomocą zintegrowanej funkcji wykrywania kolizji, można precyzyjnie symulować wszystkie ruchy i działania programu.
 • Możliwe jest dostosowanie wygenerowanych pozycji krok po kroku.
 • Możliwa jest zmiana typu robota, manipulatora robota, a także ich kalibracja.
 • Możliwe jest importowanie innych robotów lub nowych manipulatorów.
 • Można również ponownie przypisać pozycje dla materiału oraz pozycje układania produkowanych elementów.
 • Program można symulować z detekcji kolizji lub bez niej.
 • Podczas symulacji, oprogramowanie bierze pod uwagę wszystkie ograniczenia robota i występujące kolizje.
 • Symulację można uruchomić zaczynając od dowolnego kroku.
 • automated bending
 • robot bending software
 • robot bending software
 • robot bending software
 • robot bending software

Hacobend 3D
Hacobend 3D