Paweł Janas
UL. GRABISZYŃSKA
281 53-234 WROCŁAW 
POLSKA

Phone: +48 600 429 321

Contact us!

Najszybsze oprogramowanie do gięcia na rynku

HACOBend 2D posiada ten sam układ i funkcje jak kontrolery Fastbend 2D i Fastbend 3D. W ten sposób HACO oferuje szybkość i zalety, bez konieczności dodatkowego szkolenia w obsłudze oprogramowania.
Przykładowe funkcje:
  • Oprogramowanie oparte na systemie Windows.
  • Rysunek parametryczny profili 2D.
  • Żadnych więcej obliczeń podczas rysowania profili z funkcjonalnością TCC (Take over Drawing Dimensions).
  • Automatyczne, półautomatyczne i ręczne obliczanie sekwencji gięcia w 2D.
  • Automatyczne wykrywanie kolizji z maszyną w 2D.
  • Wizualne wykrywanie kolizji z wiernym modelem 3D maszyny.
  • Automatyczne i ręczne ustawienie położenia palca.
  • Zaawansowane programowanie makro.

Hacobend 2D
Hacobend 2D