Przeglądy i modernizacja obrabiarek CNC

Oferujemy usługi w wielu dziedzinach

Naprawy obrabiarek CNC

 • przeglądy i modernizacja obrabiarek: tokarek, wiertarek i frezare
 • wymiana napędów elektrycznych przesuwu i wrzecion
 • instalacja nowego, nowoczesnego układu sterowania
 • kompletna (elektryczna) instalacja maszyny
 • instalacja opomiarowania cyfrowego

Naprawa maszyn kształtujących (maszyn do obróbki kształtowej)

 • automatyzacja prasy z zastosowaniem elementów bezpieczeństwa (ochronnych)
 • automatyzacja linii produkcyjnych
 • wymiana przewodów instalacji elektrycznej (okablowania)

Dostawa wyremontowanych obrabiarek CNC

 • Dostawa obrabiarek CNC po przeglądzie pod klucz

Przemieszczanie maszyn

 • odłączenie i demontaż
 • instalacja + montaż maszyny w innym miejscu
 • uruchomienie maszyny

Kontrola profilaktyczna i konserwacja

 • kontrole profilaktyczne obrabiarek CNC
 • naprawy defektów u klienta

PYTANIA? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


Modernizacja i serwis
Modernizacja i serwis