Paweł Janas
UL. GRABISZYŃSKA
281 53-234 WROCŁAW 
POLSKA

Phone: +48 600 429 321

Contact us!

haco-kingsland-04-1.jpg

Wykonaj mnóstwo wierceń bez poruszenia profilem

Na 3-osiowej wiertarce w profilu o długości 500mm można zrobić wiele otworów bez poruszania profilem

Na przykład: jeśli otwory mają 10mm, a odległość między otworami wynosi 40mm, jesteś w stanie wywiercić 12 otworów bez poruszania profilem. A to oznacza bardzo dużą oszczędność czasu

Ponadto jest jeszcze jedna zaleta systemu 3-ADM:

Profil, który będzie wiercony, jest doprowadzany na pozycję w jednostce znakującej za pomocą zespołu silnika serwo i jest oznaczany przy użyciu hydraulicznego modułu przesuwu. Ponadto, profil doprowadza się do maszyny tnącej przy użyciu tej samej jednostki napędowej i przycina do pożądanego rozmiaru

Funkcje:

  • The profile which is completely worked is brought to the outfeed conveyor by infeed conveyor arm.
  • All the system are the same as in the 2 ADM the only difference is the third axis is Added to every spindle beside x and y axis. Advantage: in 2 ADM, the profile is brought the text drilled line position after one line is drilled.
  • Profile Drilling Center ADM 1200-40 CNC is considered as an integrated system. This system is consisting of Profile Drilling line input conveyor + ADM 1200 Drilling machine + marking unit + band saw + output conveyor.
  • With CNC (Computer Numeric Control) you will be able to control all the ADM 1200 CNC Drilling machine connected to this system. To drill the steel beams used on metal bridges and constructions, the profile should be located on the input conveyor. Then it will be moved and brought its position with the servo motors through the CNC, special variable screw drive groups and linear ball bearings.
  • In order to facilitate the movement of the beam on the conveyor, there is a mechanism of free rotation between the reducer and the rollers.
  • Profil, który został całkowicie obrobiony doprowadza się do przenośnika przy użyciu ramienia przenośnika podającego.

  • Cały układ jest taki sam, jak w 2 ADM za wyjątkiem trzeciej osi dodawanej do każdego wrzeciona obok osi X i Y. Zaleta: w 2 ADM, profil doprowadzany jest do następnej pozycji linii wiercenia po tym jak wykonano linię poprzednią.

  • Centrum wiercenia profili ADM 1200-40 CNC traktuje się jako system zintegrowany. System ten składa się z przenośnika wejściowego linii wiercenia profili + wiertnica ADM 1200 + jednostka znakująca + pilarka + przenośnik wyjściowy.

  • Dzięki CNC (komputerowa kontrola numeryczna) będziesz w stanie kontrolować wszystkie wiertarki ADM 1200 CNC podłączone do tego systemu. W celu wiercenia belek stalowych stosowanych w mostach i konstrukcjach metalowych, profil powinien znajdować się na przenośniku wejściowym. Następnie zostanie przeniesiony i umiejscowiony przy użyciu serwomotorów przez CNC, specjalnych śrub napędowych i liniowych łożysk kulkowych.

  • W celu ułatwienia przemieszczania belki na przenośniku pomiędzy reduktorem i rolkami działa mechanizm wolnego obrotu.


Linia wiercąco-tnąca CNC Drillmaster DM
Linia wiercąco-tnąca CNC Drillmaster DM

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php73) in Unknown on line 0